هاست لینوکس حرفه ای

ProLx-2G
 • 2 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 4 تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
39,000تومان ماهانه
109,000تومان سه ماهه
209,000تومان شش ماهه
389,000تومان سالانه
سفارش دهید
ProLx-3G
 • 3 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
49,000تومان ماهانه
139,000تومان سه ماهه
259,000تومان شش ماهه
499,000تومان سالانه
سفارش دهید
ProLx-5G
 • 5 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
69,000تومان ماهانه
189,000تومان سه ماهه
369,000تومان شش ماهه
699,000تومان سالانه
سفارش دهید
ProLx-10G
 • 10 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
99,000تومان ماهانه
279,000تومان سه ماهه
529,000تومان شش ماهه
989,000تومان سالانه
سفارش دهید