هاست لینوکس حرفه ای
 • Product 1

  ProLx-500

  • 500 مگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • 1 تعداد سایتهای قابل میزبانی
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  فقط
  29,000/6 ماه
  سفارش دهید
 • Product 2

  ProLx-1000

  • 1 گیگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • 3 تعداد سایتهای قابل میزبانی
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  فقط
  10,000/ماه
  سفارش دهید
 • Product 3

  ProLx-2G

  • 2 گیگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • 4 تعداد سایتهای قابل میزبانی
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  فقط
  19,000/ماه
  سفارش دهید
 • Product 4

  ProLx-3G

  • 3 گیگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود تعداد سایتهای قابل میزبانی
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  فقط
  25,000/ماه
  سفارش دهید
 • Product 5

  ProLx-5G

  • 5 گیگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود تعداد سایتهای قابل میزبانی
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  فقط
  29,000/ماه
  سفارش دهید
 • Product 6

  ProLx-10G

  • 10 گیگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود تعداد سایتهای قابل میزبانی
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  فقط
  39,000/ماه
  سفارش دهید