میزبانی وب ویندوز
 • Product 1

  Win-250

  • 250 مگابایت فضا
  • 5 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود تعداد اکانتهای ایمیل
  • 2 دیتابیس
  • نامحدود سایر امکانات
  • websitepanel کنترل پنل
  فقط
  120,000/سال
  خارج از دسترس
 • Product 2

  win-500

  • 500 مگابایت فضا
  • 15 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود تعداد اکانتهای ایمیل
  • 4 دیتابیس
  • نامحدود سایر امکانات
  • websitepanel کنترل پنل
  فقط
  150,000/سال
  خارج از دسترس
 • Product 3

  win-500

  • 1000 مگابایت فضا
  • 30 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود تعداد اکانتهای ایمیل
  • 8 دیتابیس
  • نامحدود سایر امکانات
  • websitepanel کنترل پنل
  فقط
  180,000/سال
  خارج از دسترس
 • Product 4

  win-1000

  • 2000 مگابایت فضا
  • 60 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود تعداد اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود سایر امکانات
  • websitepanel کنترل پنل
  فقط
  240,000/سال
  خارج از دسترس