هاست لینوکس دایرکت ادمین
 • Product 1

  DA-200

  • 200 مگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • یک سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  فقط
  15,000/سال
  خارج از دسترس
 • Product 2

  DA-300

  • 300 مگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • 2 سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  فقط
  20,000/سال
  خارج از دسترس
 • Product 3

  DA-500

  • 500 مگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • 3 سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  فقط
  25,000/سال
  خارج از دسترس
 • Product 4

  DA-1000

  • 1 گیگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • 3 سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  فقط
  30,000/سال
  خارج از دسترس
 • Product 5

  DA-2000

  • 2 گیگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • 6 سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  فقط
  35,000/سال
  خارج از دسترس