هاست لینوکس دایرکت ادمین

DA-200
 • 200 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • یک سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
DA-300
 • 300 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 2 سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
DA-500
 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 3 سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
DA-1000
 • 1 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 3 سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
DA-2000
 • 2 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 6 سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • دایرکت ادمین کنترل پنل