هاست لینوکس پربازدید
 • Product 1

  ded-100

  • 100 مگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • یک سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  فقط
  49,000/سال
  سفارش دهید
 • Product 2

  ded-200

  • 200 مگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • یک سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  فقط
  12,000/ماه
  سفارش دهید
 • Product 3

  DedLx-500

  • 500 مگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • یک سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  فقط
  20,000/ماه
  سفارش دهید
 • Product 4

  DedLx-1000

  • 1000 مگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • 2 سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  فقط
  23,000/ماه
  سفارش دهید
 • Product 5

  DedLx-2000

  • 2000 مگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • 3 سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  فقط
  29,000/ماه
  سفارش دهید
 • Product 6

  DedLx-5000

  • 5000 مگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • 4 سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  فقط
  33,000/ماه
  سفارش دهید