هاست لینوکس استاندارد
 • Product 1

  Lx-100

  • 100 مگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • یک سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  • ندارد دامنه رایگان
  فقط
  29,000/سال
  سفارش دهید
 • Product 2

  Lx-200

  • 200 مگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • یک سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  • ندارد دامنه رایگان
  فقط
  39,000/سال
  سفارش دهید
 • Product 3

  Lx-500

  • 500 مگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • 3 سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  • ندارد دامنه رایگان
  فقط
  49,000/سال
  سفارش دهید
 • Product 4

  Lx-1000

  • 1 گیگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • 3 سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  • ندارد دامنه رایگان
  فقط
  59,000/سال
  سفارش دهید
 • Product 5

  پلن ویژه

  • 1 گیگابایت فضای میزبانی
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • نامحدود تعداد سایتهای قابل میزبانی
  • نامحدود اکانتهای ایمیل
  • نامحدود دیگر امکانات
  • 1 عدد دامنه ملی رایگان
  فقط
  69,000/سال
  سفارش دهید